Privacybeleid

1) Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens en contactgegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking

1.1 Wij zijn verheugd dat u onze website bezoekt en danken u voor uw belangstelling. Hierna informeren wij u over de behandeling van uw persoonlijke gegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.

1.2 De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is MWS Schneidwerkzeuge GmbH & Co. KG, An der Asbacher Str. 5, 98574 Schmalkalden, Duitsland, Tel.: 0 36 83 - 64 22 90, E-mail: info@mulchmaster.de. De voor de verwerking van persoonsgegevens verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of tezamen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

1.3 De verantwoordelijke voor de verwerking heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld, met wie als volgt contact kan worden opgenomen: "Dhr. Uwe Warrich, Mendritzki Holding GmbH & Co. KG, Obere Stahlindustrie 4, 44793 Bochum, +49 234 68749-48, u.warrich@mendritzki.de".

1.4 Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van persoonsgegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bv. bestellingen of vragen aan de verantwoordelijke persoon), maakt deze website gebruik van een SSL-protocol of SSL-protocol. TLS encryptie. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan de string "https://" en het slotsymbool in uw browserbalk.

2) Verzameling van gegevens bij een bezoek aan onze website

In het geval van louter informatief gebruik van onze website, d.w.z. als u zich niet registreert of anderszins informatie aan ons doorgeeft, verzamelen wij alleen gegevens die uw browser aan onze server doorgeeft (zogenaamde "server log files"). Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij de volgende gegevens, die technisch noodzakelijk zijn om de website aan u te kunnen tonen:

 • Onze bezochte website
 • Datum en tijd op het moment van toegang
 • Hoeveelheid verzonden gegevens in bytes
 • Bron/referentie van waaruit u de pagina hebt bereikt
 • Gebruikte browser
 • Gebruikt besturingssysteem
 • Gebruikt IP-adres (indien van toepassing: in geanonimiseerde vorm)

De verwerking wordt uitgevoerd overeenkomstig Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO op grond van ons rechtmatig belang om de stabiliteit en de functionaliteit van onze website te verbeteren. De gegevens zullen niet worden doorgegeven of op een andere manier worden gebruikt. Wij behouden ons echter het recht voor de serverlogbestanden later te controleren indien er concrete aanwijzingen zijn van illegaal gebruik.

3) Content Delivery Netwerk

Sucuri
Op onze website maken wij gebruik van het Content Delivery Network ("CDN") "Sucuri" van de technologische dienstverlener GoDaddy Media Temple Inc, 12130 Millennium Drive, Suite 300, Playa Vista, CA 90094, USA ("Sucuri"). Een "content delivery network" is een on-linedienst die wordt gebruikt om grote mediabestanden (zoals grafische voorstellingen, pagina-inhoud of scripts) te leveren via een netwerk van regionaal gedistribueerde servers die via het internet met elkaar zijn verbonden. Het gebruik van Fastly's Content Delivery Network helpt ons om de laadsnelheid van onze website te optimaliseren.
De verwerking wordt uitgevoerd overeenkomstig Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO op grond van ons rechtmatig belang bij een veilige en efficiënte verstrekking, alsmede verbetering van de stabiliteit en functionaliteit van onze website. Tegelijkertijd beschermt Sucuri de website en de bijbehorende IT-infrastructuur tegen ongeautoriseerde toegang door derden, cyberaanvallen, en virussen en malware. Sucuri verzamelt IP-adressen van gebruikers en, indien van toepassing, andere informatie over hun gedrag op onze website (in het bijzonder URL's die worden bezocht en header-informatie) om onrechtmatige paginatoegang en bedreigingen te identificeren en te voorkomen. Dit vergelijkt het opgevangen IP-adres met een lijst van bekende aanvallers. Als het vastgelegde IP-adres wordt geïdentificeerd als een veiligheidsrisico, kan Sucuri het automatisch blokkeren van toegang tot de site. De op deze manier verzamelde informatie wordt overgebracht naar een Sucuri server in de VS en daar opgeslagen. Sucuri beroept zich op de standaard gegevensbeschermingsclausules volgens Art. 46 zin 2 lit. c DSGVO als rechtsgrondslag voor de doorgifte van gegevens aan de VS.
De beschreven gegevensverwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO op grond van onze legitieme belangen om de website te beschermen tegen schadelijke cyberaanvallen en om de structurele en gegevensintegriteit en -veiligheid te handhaven. Wij hebben een overeenkomst voor de verwerking van bestellingen gesloten met Sucuri (Data Processing Addendum, beschikbaar op https://sucuri.net/dpa/), die Sucuri verplicht de gegevens van onze sitebezoekers te beschermen en niet door te geven aan derden.
Voor meer informatie, zie Sucuri's privacybeleid op: https://sucuri.net/privacy/

4) Koekjes

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken wij op verschillende pagina's zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw terminalapparaat zijn opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden na het einde van de browsersessie, d.w.z. nadat u uw browser hebt afgesloten, gewist (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat en maken het mogelijk uw browser bij een volgend bezoek te herkennen (zogenaamde persistente cookies). Indien cookies worden geplaatst, verzamelen en verwerken zij in individuele mate bepaalde gebruikersinformatie, zoals browser- en locatiegegevens en IP-adreswaarden. Persistente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die kan variëren afhankelijk van de cookie. De duur van de cookie-opslag kunt u vinden in het overzicht van de cookie-instellingen van uw webbrowser.

In sommige gevallen worden cookies gebruikt om het bestelproces te vereenvoudigen door instellingen op te slaan (bv. door de inhoud van een virtueel winkelmandje te onthouden voor een later bezoek aan de website). Voor zover persoonsgegevens ook worden verwerkt door middel van door ons gebruikte individuele cookies, geschiedt de verwerking in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. b DSGVO, hetzij voor de uitvoering van het contract, overeenkomstig art. 6, lid. 1 lit. een DSGVO in het geval van een gegeven toestemming of overeenkomstig art. 6, lid. 1 lit. f DSGVO ter bescherming van onze rechtmatige belangen bij een optimale functionaliteit van de website en een klantvriendelijke en doeltreffende vormgeving van het sitebezoek.

Wij wijzen u erop dat u uw browser zo kunt instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en individueel kunt beslissen over de acceptatie ervan of de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen kunt uitsluiten. Elke browser heeft zijn eigen cookie-instellingen. Dit wordt beschreven in het helpmenu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. U kunt deze voor de respectieve browsers vinden onder de volgende links:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Chroom: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac
Opera: https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies

Als u geen cookies accepteert, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

5) Contact opnemen met

Wanneer u contact met ons opneemt (bv. via een contactformulier of e-mail), worden persoonsgegevens verzameld. Welke gegevens worden verzameld bij het gebruik van een contactformulier, kunt u zien op het desbetreffende contactformulier. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt om uw verzoek te beantwoorden of om contact met u op te nemen en voor de bijbehorende technische administratie. De rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens is ons gerechtvaardigd belang om aan uw verzoek te voldoen overeenkomstig Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Indien uw contact gericht is op het sluiten van een overeenkomst, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking Art. 6 Para. 1 lit. b GDPR. Uw gegevens zullen worden gewist nadat uw verzoek is verwerkt. Dit is het geval indien uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de betrokken zaak definitief is opgehelderd en voor zover er geen wettelijke bewaarplicht bestaat die anders bepaalt.

6) Gegevensverwerking bij het openen van een klantrekening en voor contractverwerking

Overeenkomstig artikel 6, lid. 1 lit. b DSGVO, worden persoonsgegevens nog steeds verzameld en verwerkt indien u deze aan ons verstrekt voor de uitvoering van een overeenkomst of bij het openen van een klantenrekening. Welke gegevens worden verzameld, kunt u zien aan de respectieve invulformulieren. Een verwijdering van uw klantenrekening is te allen tijde mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar het hierboven vermelde adres van de verantwoordelijke persoon. Wij slaan de door u verstrekte gegevens op en gebruiken ze voor de afwikkeling van het contract. Na de volledige afwikkeling van het contract of de verwijdering van uw klantenaccount worden uw gegevens met betrekking tot de fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen geblokkeerd en na het verstrijken van deze termijnen verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of een wettelijk toegestaan verder gebruik van gegevens door ons is voorbehouden.

7) Gebruik van klantgegevens voor direct-marketingdoeleinden

Nieuwsbrief verzending via rapidmail

Onze e-mailnieuwsbrief wordt verstuurd via de technische dienstverlener rapidmail GmbH, Augustinerplatz 2, 79098 Freiburg ("rapidmail"), aan wie wij de gegevens doorgeven die u bij uw aanmelding voor de nieuwsbrief hebt verstrekt. Deze openbaarmaking geschiedt in overeenstemming met artikel 6, lid 6. 1 lit. f DSGVO en dient ons rechtmatig belang bij het gebruik van een doeltreffend, veilig en gebruiksvriendelijk nieuwsbriefsysteem voor reclame. De door u ingevoerde gegevens voor het ontvangen van de nieuwsbrief (b.v. e-mailadres) worden op de servers van rapidmail in Duitsland opgeslagen.

rapidmail gebruikt deze informatie voor de verzending en statistische evaluatie van de nieuwsbrief voor onze rekening. Voor evaluatiedoeleinden bevatten de verzonden e-mails zogenaamde web beacons of tracking pixels, dat zijn beeldbestanden van één pixel die op onze website worden opgeslagen. Zo kan worden nagegaan of een nieuwsbriefbericht is geopend en op welke links eventueel is geklikt. Met behulp van zogenaamde conversietracking kan ook worden geanalyseerd of een vooraf bepaalde actie (bv. aankoop van een product op onze website) heeft plaatsgevonden nadat op de link in de nieuwsbrief is geklikt. Daarnaast wordt technische informatie verzameld (bijv. tijdstip van toegang, IP-adres, browsertype en besturingssysteem). De gegevens worden uitsluitend pseudoniem verzameld en worden niet gekoppeld aan uw andere persoonsgegevens; een rechtstreekse persoonlijke verwijzing is uitgesloten. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de statistische analyse van nieuwsbriefcampagnes. De resultaten van deze analyses kunnen worden gebruikt om toekomstige nieuwsbrieven beter af te stemmen op de interesses van de ontvangers.

Indien u bezwaar wenst te maken tegen de analyse van gegevens voor statistische evaluatiedoeleinden, dient u zich uit te schrijven voor de nieuwsbrief.

Wij hebben met rapidmail een contract voor de verwerking van bestellingen gesloten, waarin wij rapidmail verplichten de gegevens van onze klanten te beschermen en niet aan derden door te geven.

Meer informatie over de gegevensbescherming van rapidmail kunt u lezen in het privacybeleid van rapidmail: https://www.rapidmail.de/datenschutz

8) Gegevensverwerking voor orderafhandeling

8.1 Voor zover noodzakelijk voor de afwikkeling van de overeenkomst voor leverings- en betalingsdoeleinden, worden de door ons verzamelde persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO aan de opdrachtgevende vervoersonderneming en de opdrachtgevende kredietinstelling.

Voor zover wij u op basis van een overeenkomst updates voor goederen met digitale elementen of voor digitale producten verschuldigd zijn, verwerken wij de door u bij de bestelling verstrekte contactgegevens (naam, adres, e-mailadres) om u in het kader van onze wettelijke informatieplichten conform art. 6 lid 6 sub a) te informeren. 1 lit. c DSGVO via passende communicatiemiddelen (bv. per post of e-mail) binnen de wettelijk bepaalde termijn persoonlijk op de hoogte te brengen van komende updates. Uw contactgegevens worden uitsluitend gebruikt om u op de hoogte te brengen van updates die wij u verschuldigd zijn en worden daartoe alleen door ons verwerkt voor zover dit noodzakelijk is voor de desbetreffende informatie.

Voor de afwikkeling van uw bestelling werken wij ook samen met de volgende dienstverlener(s), die ons geheel of gedeeltelijk ondersteunen bij de uitvoering van gesloten overeenkomsten. Bepaalde persoonsgegevens worden aan deze dienstverleners doorgegeven in overeenstemming met de volgende informatie.

8.2 Doorgifte van persoonsgegevens aan verzenddienstverleners

- Duitse Post
Als de goederen door Deutsche Post (Deutsche Post AG, Charles-de-Gaulle-Straße 20, 53113 Bonn) worden bezorgd, maken wij uw e-mailadres bekend overeenkomstig Art. 6 Para. 1 lit. een DSGVO vóór de levering van de goederen met het oog op de coördinatie van een leveringsdatum of voor de kennisgeving van de levering aan Deutsche Post, op voorwaarde dat u hiertoe tijdens het bestelproces uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven. Anders zal voor de levering in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO alleen de naam van de ontvanger en het bezorgadres aan Deutsche Post. De informatie wordt alleen doorgegeven voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van de goederen. In dit geval is voorafgaande coördinatie van de leveringsdatum met Deutsche Post of kennisgeving van de levering niet mogelijk.
De toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst ten aanzien van de hierboven genoemde verantwoordelijke persoon of ten aanzien van Deutsche Post worden herroepen.
- DHL
Als de goederen worden geleverd door de transportdienstverlener DHL (DHL Paket GmbH, Sträßchensweg 10, 53113 Bonn), zullen wij uw e-mailadres bekendmaken in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. een DSGVO vóór de levering van de goederen met het oog op de coördinatie van een leveringsdatum of voor de kennisgeving van de levering aan DHL, op voorwaarde dat u tijdens het bestelproces uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven. Anders zal voor de levering in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO alleen de naam van de ontvanger en het afleveradres aan DHL. De informatie wordt alleen doorgegeven voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van de goederen. In dit geval is een voorafgaande coördinatie van de leveringsdatum met DHL of het leveringsbericht niet mogelijk.
De toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst ten aanzien van de hierboven genoemde verantwoordelijke persoon of ten aanzien van de transportdienstverlener DHL worden herroepen.

8.3 Gebruik van betalingsdienstaanbieders (betalingsdiensten)

- Klarna
Indien u een Klarna-betaalservice selecteert, wordt de betaling verwerkt via Klarna Bank AB (publ), https://klarna.com/de/, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden (hierna "Klarna"). Om de afwikkeling van de betaling mogelijk te maken, worden uw persoonlijke gegevens (voor- en achternaam, straat, huisnummer, postcode, woonplaats, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer en IP-adres) alsmede gegevens met betrekking tot de bestelling (bijv. factuurbedrag, artikel, soort levering) aan Klarna doorgegeven ter controle van uw identiteit en kredietwaardigheid, voor zover u daarmee overeenkomstig art. 6 lid 2 van de Duitse wet op de gegevensbescherming heeft ingestemd. 1 lit. een DSGVO waarmee uitdrukkelijk is ingestemd in het kader van het bestelproces. U kunt hier nagaan aan welke kredietagentschappen uw gegevens kunnen worden doorgegeven:
https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/credit_rating_agencies
Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden (zogenaamde scorewaarden) bevatten. Voor zover de scorewaarden in het resultaat van het kredietrapport zijn opgenomen, berusten zij op een wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische procedure. De berekening van de scorewaarden omvat, maar is niet beperkt tot, adresgegevens. Klarna gebruikt de ontvangen informatie over de statistische waarschijnlijkheid van een betalingsachterstand voor een weloverwogen beslissing over de totstandkoming, uitvoering of beëindiging van de contractuele relatie.
U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de verantwoordelijke voor de verwerking of naar Klarna. Klarna kan echter nog steeds gerechtigd zijn uw persoonsgegevens te verwerken indien dit noodzakelijk is voor de verwerking van betalingen in overeenstemming met het contract.
Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming en zoals gespecificeerd in Klarna's Privacybeleid voor in Duitsland gevestigde betrokkenen https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/privacy.
of voor getroffen personen die hun woonplaats in Oostenrijk hebben https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_at/privacy
behandeld.
- Paypal
Bij betaling via PayPal, creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of - indien aangeboden - "aankoop op rekening" of "betaling in termijnen" via PayPal, geven wij uw betalingsgegevens in het kader van de betalingsverwerking door aan PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hierna "PayPal"). De overdracht vindt plaats overeenkomstig artikel 6, lid 6. 1 lit. b DSGVO en alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de betalingsverwerking.
PayPal behoudt zich het recht voor een kredietcontrole uit te voeren voor de betaalmethoden creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of - indien aangeboden - "aankoop op rekening" of "betaling in termijnen" via PayPal. Voor dit doel kunnen uw betalingsgegevens worden verwerkt overeenkomstig Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO op basis van het rechtmatige belang van PayPal om uw betalingscapaciteit te bepalen. PayPal gebruikt het resultaat van de kredietcontrole in termen van de statistische waarschijnlijkheid van niet-betaling om te beslissen of de betreffende betaalmethode wordt aangeboden. Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden (zogenaamde scorewaarden) bevatten. Voor zover de scorewaarden in het resultaat van het kredietrapport zijn opgenomen, berusten zij op een wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische procedure. De berekening van de scorewaarden omvat, maar is niet beperkt tot, adresgegevens. Voor meer informatie over de wetgeving inzake gegevensbescherming, waaronder informatie over de gebruikte kredietbureaus, verwijzen wij u naar de gegevensbeschermingsverklaring van PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door een bericht te sturen naar PayPal. PayPal kan echter nog steeds gerechtigd zijn om uw persoonsgegevens te verwerken indien dit noodzakelijk is voor de contractuele verwerking van betalingen.

9) Gebruik van rating- en goedkeuringsafbeeldingen

ShopVote afbeeldingen

Wij hebben ShopVote-afbeeldingen op deze website opgenomen om ons ShopVote-zegel en de verzamelde en/of geaggregeerde beoordelingen, indien van toepassing, weer te geven.

Dit dient de bescherming van onze legitieme belangen bij een optimale marketing van ons aanbod volgens Art. 6 Par. 1 S. 1 lit. f GDPR. De ShopVote-afbeeldingen en de daarmee geadverteerde diensten zijn een aanbod van Blickreif GmbH, Schulstraße 46, 80634 München.

Wanneer u de ShopVote graphics oproept, slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat bijvoorbeeld uw IP-adres, de datum en tijd van de oproep, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de bron van de oproep (toegangsgegevens) bevat en de oproep documenteert. Deze toegangsgegevens worden niet geëvalueerd en worden automatisch overschreven ten laatste zeven dagen na het einde van uw bezoek aan de site. Er worden geen andere persoonlijke gegevens verzameld of opgeslagen door ShopVote graphics.

10) Gebruik van sociale media: sociale plugins

Xing plugins

De "XING Share button" wordt op deze website gebruikt. Wanneer u deze website opent, wordt via uw browser kortstondig een verbinding tot stand gebracht met servers van XING AG ("XING"), waarmee de "XING Share Button"-functies (met name de berekening/weergave van de tellerwaarde) ter beschikking worden gesteld. XING slaat geen persoonlijke gegevens over u op wanneer u deze website bezoekt. In het bijzonder slaat XING geen IP-adressen op. Er is ook geen evaluatie van uw gebruiksgedrag via het gebruik van cookies in verband met de "XING Share Button". De huidige informatie over gegevensbescherming met betrekking tot de "XING Share Button" en aanvullende informatie is te vinden op deze website: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

11) Gebruik van sociale media: video's

Gebruik van Youtube-video's

Deze website gebruikt de embeddingsfunctie van Youtube om video's weer te geven en af te spelen van de provider "Youtube", die toebehoort aan Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google").

Hier wordt de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus gebruikt, die volgens de aanbieder alleen de opslag van gebruikersinformatie in gang zet wanneer de video('s) wordt/worden afgespeeld. Als de weergave van ingesloten Youtube-video's wordt gestart, gebruikt de aanbieder "Youtube" cookies om informatie over het gebruikersgedrag te verzamelen. Volgens informatie van "Youtube" worden deze onder meer gebruikt om videostatistieken te verzamelen, om de gebruikerservaring te verbeteren en om misbruik te voorkomen. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen wanneer u op een video klikt. Als u niet geassocieerd wilt worden met uw profiel op YouTube, moet u uitloggen voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens op (zelfs voor gebruikers die niet zijn ingelogd) als gebruiksprofielen en evalueert deze. Een dergelijke evaluatie wordt met name uitgevoerd overeenkomstig artikel 6, lid 6. 1 lit. f DSGVO op grond van de legitieme belangen van Google bij het invoegen van gepersonaliseerde reclame, marktonderzoek en/of het op de behoeften afgestemde ontwerp van zijn website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, en u moet contact opnemen met YouTube om dit recht uit te oefenen. In het kader van het gebruik van Youtube kunnen persoonsgegevens ook worden doorgegeven aan de servers van Google LLC. in de Verenigde Staten.
Onafhankelijk van de weergave van de ingebedde video's wordt bij het oproepen van deze website telkens een verbinding met het Google-netwerk tot stand gebracht, die zonder onze invloed verdere gegevensverwerkingen in gang kan zetten.

Meer informatie over gegevensbescherming bij "Youtube" is te vinden in de gebruiksvoorwaarden van Youtube op https://www.youtube.com/static?template=terms en in de verklaring van Google over gegevensbescherming op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Voor zover wettelijk noodzakelijk, hebben wij uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. een DSGVO verkregen. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om uw herroeping uit te oefenen, deactiveert u deze dienst in de "tool voor het toestaan van cookies" die op de website beschikbaar is.

12) Online marketing

12.1 Google AdSense

Deze website maakt gebruik van Google AdSense, een webreclamedienst van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). Google AdSense maakt gebruik van cookies, tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Daarnaast maakt Google AdSense ook gebruik van zogenaamde "web beacons" (kleine onzichtbare afbeeldingen) om informatie te verzamelen, waarmee eenvoudige handelingen zoals het bezoekersverkeer op de website kunnen worden geregistreerd, verzameld en geëvalueerd.

De door de cookie en/of web beacon gegenereerde informatie (met inbegrip van uw IP-adres) over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een server van Google en daar opgeslagen. Dit kan ook resulteren in een transmissie naar de servers van Google LLC. in de Verenigde Staten.

Google gebruikt de aldus verkregen informatie om een evaluatie te maken van uw gebruiksgedrag met betrekking tot de AdSense-advertenties. Het IP-adres dat door uw browser in het kader van Google AdSense wordt doorgegeven, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. De door Google verzamelde informatie mag aan derden worden doorgegeven indien dit wettelijk is voorgeschreven en/of indien derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken.

Details over de verwerking die door Google AdSense in gang wordt gezet en de manier waarop Google met gegevens van websites omgaat, zijn hier te vinden: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

De beschreven verwerking van gegevens wordt uitgevoerd overeenkomstig Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO met als doel de gebruiker gericht te benaderen door derden wier advertenties op basis van het geëvalueerde gebruikersgedrag op deze website worden getoond. Deze verwerking dient ook ons financieel belang bij de exploitatie van het economisch potentieel van onze internetaanwezigheid via de betaalde invoeging van gepersonaliseerde reclame-inhoud van derden.

U kunt meer informatie krijgen over het privacybeleid van Google op het volgende internetadres: https://www.google.de/policies/privacy/

U kunt cookies voor advertentievoorkeuren permanent uitschakelen door ze te verhinderen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen of u kunt de browser plug-in downloaden en installeren die beschikbaar is op de volgende link:
https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de

Wij wijzen u erop dat bepaalde functies van deze website mogelijk niet beschikbaar zijn of beperkt kunnen worden indien u het gebruik van cookies heeft uitgeschakeld.

Voor zover wettelijk noodzakelijk, hebben wij uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. een DSGVO verkregen. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om uw recht op herroeping uit te oefenen, volgt u de hierboven beschreven procedure voor het maken van bezwaar.

12.2 Google Marketing Platform

Deze website maakt gebruik van het online marketinginstrument Google Marketing Platform van de exploitant Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("GMP").

GMP gebruikt cookies om advertenties weer te geven die relevant zijn voor gebruikers, om rapporten over campagneprestaties te verbeteren, of om te voorkomen dat een gebruiker dezelfde advertenties meer dan eens te zien krijgt. Google gebruikt een cookie-ID om te registreren welke advertenties in welke browser worden weergegeven en kan zo voorkomen dat ze meer dan eens worden weergegeven. De verwerking is gebaseerd op ons legitieme belang bij een optimale marketing van onze website in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f GDPR.

Bovendien kan GMP cookie-ID's gebruiken om conversies in verband met advertentie-aanvragen te volgen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een gebruiker een advertentie van GMP ziet en later, met dezelfde browser, de website van de adverteerder bezoekt en een aankoop doet op die website. Volgens Google bevatten GMP-cookies geen persoonlijk identificeerbare informatie.

Door de gebruikte marketingtools brengt uw browser automatisch een rechtstreekse verbinding tot stand met de server van Google. Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die Google verzamelt door het gebruik van dit hulpmiddel en informeren u daarom naar ons weten als volgt: Door de integratie van GMP ontvangt Google de informatie dat u het betreffende deel van onze website hebt opgeroepen of op een advertentie van ons hebt geklikt. Als u geregistreerd bent bij een Google-dienst, kan Google het bezoek toewijzen aan uw account. Zelfs als u niet bij Google bent geregistreerd of niet hebt ingelogd, bestaat de mogelijkheid dat de provider uw IP-adres achterhaalt en opslaat. In het kader van het gebruik van GMP kunnen persoonsgegevens ook worden doorgegeven aan de servers van Google LLC. in de Verenigde Staten.

Indien u bezwaar wenst te maken tegen deelname aan deze trackingprocedure, kunt u de cookies voor conversion tracking uitschakelen door uw browser zo in te stellen dat cookies van het domein www.googleadservices.com worden geblokkeerd ( zie https://www.google.de/settings/ads ), waarbij deze instelling wordt verwijderd wanneer u uw cookies uitschakelt. U kunt ook informatie inwinnen bij de Digital Advertising Alliance op het internetadres www.aboutads.info over het instellen van cookies en de door u gewenste instellingen aanbrengen. Ten slotte kunt u uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en individueel kunt beslissen over het accepteren ervan of het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen kunt uitsluiten. Als u geen cookies accepteert, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

Meer informatie over het privacybeleid van GMP by Google kunt u vinden op het volgende webadres: https://www.google.de/policies/privacy/.

Voor zover wettelijk noodzakelijk, hebben wij uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. een DSGVO verkregen. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om uw recht op herroeping uit te oefenen, volgt u de hierboven beschreven procedure voor het maken van bezwaar.

13) Webanalysediensten

Google (Universeel) Analytics
Deze website maakt gebruik van Google (Universal) Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). Google (Universal) Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten en andere landen. in de Verenigde Staten.
Deze website maakt uitsluitend gebruik van Google (Universal) Analytics met de extensie "_anonymizeIp()", die zorgt voor anonimisering van het IP-adres door inkorting en een directe persoonlijke verwijzing uitsluit. Bij uitbreiding wordt uw IP-adres vooraf ingekort door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgegeven aan een server van Google LLC. in de VS en daar ingekort. Google zal deze informatie namens ons gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik te verlenen. Het in het kader van Google (Universal) Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.
Google Analytics maakt het ook mogelijk statistieken op te stellen met verklaringen over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de bezoekers van de site op basis van een evaluatie van op interesses gebaseerde reclame en met inschakeling van informatie van derden via een speciale functie, de zogenaamde "demografische kenmerken". Dit maakt het mogelijk gebruikersgroepen van de website te definiëren en te onderscheiden met het oog op gerichte marketingmaatregelen. De via de "demografische kenmerken" verzamelde gegevensrecords kunnen echter niet aan een specifieke persoon worden toegewezen.
Details over de verwerking die door Google Analytics in gang wordt gezet en de manier waarop Google met gegevens van websites omgaat, zijn hier te vinden: https://policies.google.com/technologies/partner-sites
Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van Google Analytics-cookies voor het uitlezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons uw toestemming hebt gegeven overeenkomstig Art. 6 Para. 1 lit. een DSGVO uw uitdrukkelijke toestemming hiervoor heeft gegeven. Zonder deze toestemming zal Google Analytics niet worden gebruikt tijdens uw bezoek aan de site.
U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om uw herroeping uit te voeren, kunt u deze dienst deactiveren in de "tool voor het toestaan van cookies" op de website. Voor het gebruik van Google Analytics hebben wij met Google een bewerkersovereenkomst gesloten, waardoor Google verplicht is de gegevens van onze sitebezoekers te beschermen en niet aan derden door te geven.
Voor de overdracht van gegevens van de EU naar de VS verwijst Google naar de zogenaamde standaardclausules voor gegevensbescherming van de Europese Commissie, die ervoor moeten zorgen dat het Europese niveau van gegevensbescherming in de VS wordt nageleefd.
Meer informatie over Google (Universal) Analytics vindt u hier: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

14) Gereedschap en diversen

14.1 Borlabs
Deze website maakt gebruik van de cookie toestemming tool Borlabs van de provider Mr. Bornschein, Georg-Wilhelm-Str. 17, 21107 Hamburg ("Borlabs"), die twee technisch noodzakelijke cookies ("borlabsCookie" en "borlabsCookieUnblockContent") plaatst om uw cookievoorkeur op te slaan. De voornoemde verwerking wordt uitgevoerd overeenkomstig Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO op basis van ons rechtmatig belang bij het verstrekken van cookievoorkeursbeheer voor websitebezoekers.
Het "Borlabs Cookie" verwerkt geen persoonsgegevens. De cookie "borlabsCookie" slaat de door u gekozen voorkeur op, die u bij het betreden van de website hebt geselecteerd. De cookie "borlabsCookieUnblockContent" slaat op welke (externe) media/inhoud je altijd automatisch wilt laten deblokkeren. Indien u deze instellingen wenst te herroepen, volstaat het de cookies in uw browser te verwijderen. Wanneer u de website opnieuw opent/herlaadt, zal u opnieuw naar uw cookievoorkeur worden gevraagd.

14.2 - Adobe lettertypen (Typekit)
Deze site maakt gebruik van zogenaamde webfonts die worden geleverd door Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA ("Adobe") voor de uniforme weergave van fonts. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de vereiste weblettertypes in zijn browsercache om de teksten en lettertypes correct weer te geven.
Daartoe moet de browser die u gebruikt, verbinding maken met de servers van Adobe. Dit kan ook inhouden dat persoonsgegevens worden doorgegeven aan servers van Adobe in de VS. Op die manier wordt Adobe zich ervan bewust dat onze website via uw IP-adres is bezocht.
De verwerking van persoonsgegevens in het kader van het tot stand brengen van een verbinding met de aanbieder van de lettertypes geschiedt alleen indien u ons daarvoor uw toestemming verleent overeenkomstig Art. 6 Para. 1 lit. een DSGVO uw uitdrukkelijke toestemming hiervoor heeft gegeven. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door deze dienst in de "Cookie Consent Tool" op de website te deactiveren. Als uw browser geen weblettertypen ondersteunt, wordt door uw computer een standaardlettertype gebruikt.
Ga voor meer informatie over Adobe Fonts naar https://fonts.adobe.com/ en lees het privacybeleid van Adobe: https://www.adobe.com/de/privacy.html
- Google web lettertypen
Deze site maakt gebruik van zogenaamde webfonts geleverd door Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google") voor de uniforme weergave van fonts. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de vereiste weblettertypes in zijn browsercache om de teksten en lettertypes correct weer te geven.
Daartoe moet de browser die u gebruikt, verbinding maken met de servers van Google. Dit kan er ook toe leiden dat persoonsgegevens worden doorgegeven aan de servers van Google LLC. in de Verenigde Staten. Op die manier komt Google te weten dat onze website via uw IP-adres is bezocht. De verwerking van persoonsgegevens in het kader van het tot stand brengen van een verbinding met de aanbieder van de lettertypes geschiedt alleen indien u ons daarvoor uw toestemming verleent overeenkomstig Art. 6 Para. 1 lit. een DSGVO uw uitdrukkelijke toestemming hiervoor heeft gegeven. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door deze dienst in de "Cookie Consent Tool" op de website te deactiveren. Als uw browser geen weblettertypen ondersteunt, wordt door uw computer een standaardlettertype gebruikt.
Meer informatie over Google Web Fonts is te vinden op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: https://www.google.com/policies/privacy/

14.3 - Google Maps
Op onze website maken wij gebruik van Google Maps (API) van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). Google Maps is een webdienst voor de weergave van interactieve (land)kaarten om geografische informatie visueel weer te geven. Door gebruik te maken van deze dienst krijgt u onze locatie te zien en wordt een eventuele reis gemakkelijker gemaakt.
Reeds bij het oproepen van de subpagina's waarin de kaart van Google Maps is geïntegreerd, wordt informatie over uw gebruik van onze website (zoals uw IP-adres) doorgegeven aan servers van Google en daar opgeslagen; dit kan ook leiden tot een overdracht aan de servers van Google LLC. in de Verenigde Staten. Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount aanbiedt waarmee u bent ingelogd of dat er een gebruikersaccount bestaat. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens rechtstreeks aan uw account toegewezen. Als u niet wilt dat de opdracht met uw profiel bij Google, moet u uitloggen voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens op (zelfs voor gebruikers die niet zijn ingelogd) als gebruiksprofielen en evalueert deze. De verzameling, opslag en evaluatie worden uitgevoerd overeenkomstig Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO op grond van het rechtmatige belang van Google bij de weergave van gepersonaliseerde reclame, marktonderzoek en/of het op de behoeften afgestemde ontwerp van Google-websites. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, en om dit recht uit te oefenen moet u contact opnemen met Google. Indien u niet akkoord gaat met de toekomstige overdracht van uw gegevens aan Google in het kader van het gebruik van Google Maps, bestaat ook de mogelijkheid om de webdienst van Google Maps volledig uit te schakelen door het uitschakelen van de toepassing JavaScript in uw browser. Google Maps en dus ook de kaartweergave op deze website kunnen dan niet worden gebruikt.
U kunt de gebruiksvoorwaarden van Google bekijken op https://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html en de aanvullende gebruiksvoorwaarden voor Google Maps op https://www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html.
Gedetailleerde informatie over gegevensbescherming in verband met het gebruik van Google Maps is te vinden op de website van Google ("Privacybeleid van Google"): https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
Voor zover wettelijk noodzakelijk, hebben wij uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. een DSGVO verkregen. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om uw recht op herroeping uit te oefenen, volgt u de hierboven beschreven procedure voor het maken van bezwaar.

15) Rechten van de betrokkene

15.1 De toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming kent u de volgende rechten van de betrokkene toe (toegangs- en interventierechten) ten opzichte van de voor de verwerking verantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, waarbij wordt verwezen naar de vermelde rechtsgrondslag voor de respectieve uitoefeningsvoorwaarden:

 • Recht op informatie overeenkomstig art. 15 DSGVO;
 • Recht op rectificatie overeenkomstig art. 16 DSGVO;
 • Recht op wissing overeenkomstig artikel 17 DSGVO;
 • Recht op beperking van de verwerking overeenkomstig art. 18 DSGVO;
 • Recht op informatie overeenkomstig artikel 19 van de GDPR;
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig art. 20 DSGVO;
 • Recht om de overeenkomstig artikel 7, lid 7, gegeven toestemming in te trekken. 3 GDPR;
 • Recht om een klacht in te dienen overeenkomstig artikel 77 van de GDPR.

15.2 RECHT VAN BEZWAAR

INDIEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN IN HET KADER VAN EEN BELANGENAFWEGING OP BASIS VAN ONS DOORSLAGGEVEND LEGITIEM BELANG, HEBT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DEZE VERWERKING MET WERKING VOOR DE TOEKOMST OP GRONDEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW BIJZONDERE SITUATIE.
INDIEN U GEBRUIK MAAKT VAN UW RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN, ZULLEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETROKKEN GEGEVENS STOPZETTEN. WIJ BEHOUDEN ONS ECHTER HET RECHT VOOR DE VERWERKING VOORT TE ZETTEN INDIEN WIJ DWINGENDE LEGITIEME GRONDEN VOOR VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, GRONDRECHTEN EN FUNDAMENTELE VRIJHEDEN, OF INDIEN DE VERWERKING GEBEURT MET HET OOG OP HET DOEN GELDEN, UITOEFENEN OF VERDEDIGEN VAN RECHTSVORDERINGEN.

INDIEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN MET HET OOG OP DIRECT MARKETING, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS VOOR DERGELIJKE MARKETING. KUNT U HET BEZWAAR UITOEFENEN ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN.

INDIEN U GEBRUIK MAAKT VAN UW RECHT VAN VERZET, ZULLEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETROKKEN GEGEVENS VOOR DIRECT-MARKETINGDOELEINDEN STOPZETTEN.

16) Duur van de opslag van persoonsgegevens

De duur van de opslag van persoonsgegevens wordt bepaald op basis van de respectieve rechtsgrondslag, het doel van de verwerking en - indien van toepassing - daarnaast op basis van de respectieve wettelijke bewaartermijn (bijv. bewaartermijnen op grond van de handelswetgeving en de belastingwetgeving).

Bij de verwerking van persoonsgegevens op basis van uitdrukkelijke toestemming overeenkomstig Art. 6 para. 1 lit. een DSGVO, worden deze gegevens bewaard totdat de betrokkene zijn toestemming intrekt.

Indien er wettelijke bewaartermijnen zijn voor gegevens die vereist zijn in het kader van rechtshandelingen of verplichtingen die vergelijkbaar zijn met rechtshandelingen op grond van artikel 6, lid 6, van de Duitse wet inzake gegevensbescherming, moeten de gegevens worden bewaard. 1 lit. b DSGVO worden deze gegevens na het verstrijken van de bewaartermijnen routinematig gewist, voor zover ze niet meer nodig zijn voor de uitvoering van het contract of het sluiten van het contract en/of er van onze kant geen gerechtvaardigd belang is voor de verdere bewaring.

Bij de verwerking van persoonsgegevens op grond van artikel 6, lid 6 1 lit. f DSGVO, worden deze gegevens bewaard totdat de betrokkene gebruik maakt van zijn of haar recht om bezwaar te maken op grond van Art. 21 para. 1 DSGVO, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte.

Bij de verwerking van persoonsgegevens met het oog op direct marketing op grond van artikel 6, lid 6 1 lit. f DSGVO, worden deze gegevens bewaard totdat de betrokkene gebruik maakt van zijn of haar recht om bezwaar te maken op grond van Art. 21 para. 2 GDPR.

Tenzij anders aangegeven in de overige informatie over specifieke verwerkingssituaties in deze verklaring, worden opgeslagen persoonsgegevens bovendien gewist wanneer zij niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt.