Privacybeleid

1) Introductie en contactgegevens van de voor de verwerking verantwoordelijke

1.1 Wij zijn verheugd dat u onze website bezoekt en danken u voor uw belangstelling. Hierna informeren wij u over de behandeling van uw persoonlijke gegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.

1.2 De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is MWS Schneidwerkzeuge GmbH & Co. KG, An der Asbacher Str. 5, 98574 Schmalkalden, Duitsland, Tel.: 0 36 83 - 64 22 90, E-mail: info@mulchmaster.de. De voor de verwerking van persoonsgegevens verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of tezamen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

1.3 De verantwoordelijke voor de verwerking heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld, met wie als volgt contact kan worden opgenomen: "Dhr. Uwe Warrich, Mendritzki Holding GmbH & Co. KG, Obere Stahlindustrie 4, 44793 Bochum, +49 234 68749-48, u.warrich@mendritzki.de".

2) Verzameling van gegevens bij een bezoek aan onze website

2.1 Als u onze website alleen voor informatieve doeleinden gebruikt, d.w.z. als u zich niet registreert of ons op een andere manier informatie verschaft, verzamelen we alleen de gegevens die uw browser naar de server van de site verzendt (zogenaamde "serverlogbestanden"). Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij de volgende gegevens, die technisch noodzakelijk zijn om de website aan u te kunnen tonen:

 • Onze bezochte website
 • Datum en tijd op het moment van toegang
 • Hoeveelheid verzonden gegevens in bytes
 • Bron/referentie van waaruit u de pagina hebt bereikt
 • Gebruikte browser
 • Gebruikt besturingssysteem
 • Gebruikt IP-adres (indien van toepassing: in geanonimiseerde vorm)

De verwerking wordt uitgevoerd overeenkomstig Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO op grond van ons rechtmatig belang om de stabiliteit en de functionaliteit van onze website te verbeteren. De gegevens zullen niet worden doorgegeven of op een andere manier worden gebruikt. Wij behouden ons echter het recht voor de serverlogbestanden later te controleren indien er concrete aanwijzingen zijn van illegaal gebruik.

2.2 Om veiligheidsredenen en om de overdracht van persoonlijke gegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bijv. bestellingen of vragen aan de controller) te beschermen, maakt deze website gebruik van een SSL- of SSL-gecodeerde verbinding. TLS encryptie. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan de string "https://" en het slotsymbool in uw browserbalk.

3) Hosting & Content Delivery Network

Sucuri

Wij gebruiken een content delivery network van de volgende provider: GoDaddy Media Temple Inc, 12130 Millennium Drive, Suite 300, Playa Vista, CA 90094, USA.

Met deze service kunnen we grote mediabestanden zoals afbeeldingen, pagina-inhoud of scripts sneller leveren via een netwerk van regionaal gedistribueerde servers. De verwerking wordt uitgevoerd om ons legitieme belang in het verbeteren van de stabiliteit en functionaliteit van onze website te waarborgen in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. We hebben een contract voor orderverwerking gesloten met de provider, dat de bescherming van de gegevens van onze websitebezoekers garandeert en ongeoorloofde bekendmaking aan derden verbiedt.

Voor gegevensoverdrachten naar de VS heeft de provider zich aangesloten bij het EU-VS Data Privacy Framework, dat naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

4) Koekjes

Om uw bezoek aan onze website aantrekkelijker te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken wij cookies, kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Sommige van deze cookies worden na het sluiten van de browser automatisch gewist (zogenaamde "sessiecookies"), andere blijven langer op uw eindapparaat en maken het mogelijk om pagina-instellingen op te slaan (zogenaamde "permanente cookies"). In het laatste geval kunt u de bewaartermijn vinden in het overzicht van de cookie-instellingen van uw webbrowser.

Voor zover persoonsgegevens ook worden verwerkt door middel van door ons gebruikte individuele cookies, geschiedt de verwerking in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. b DSGVO, hetzij voor de uitvoering van het contract, overeenkomstig art. 6, lid. 1 lit. een DSGVO in het geval van een gegeven toestemming of overeenkomstig art. 6, lid. 1 lit. f DSGVO ter bescherming van onze rechtmatige belangen bij een optimale functionaliteit van de website en een klantvriendelijke en doeltreffende vormgeving van het sitebezoek.

U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en individueel kunt beslissen over de aanvaarding ervan of de aanvaarding van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen kunt uitsluiten.

Als u geen cookies accepteert, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

5) Contact opnemen met

Wanneer u contact met ons opneemt (bijv. via een contactformulier of e-mail), worden persoonsgegevens verwerkt - uitsluitend voor de verwerking en beantwoording van uw verzoek en alleen voor zover dat voor dit doel noodzakelijk is.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van deze gegevens is ons gerechtvaardigd belang om aan uw verzoek te voldoen overeenkomstig Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Als uw contact is gericht op een contract, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking art. 6 lid. 1 lit. b GDPR. Uw gegevens zullen worden verwijderd wanneer uit de omstandigheden blijkt dat de zaak in kwestie definitief is opgehelderd en op voorwaarde dat er geen wettelijke bewaarplicht bestaat.

6) Gegevensverwerking bij het openen van een klantenrekening

Overeenkomstig artikel 6, lid. 1 lit. b DSGVO, zullen persoonsgegevens verder worden verzameld en verwerkt voor zover dat in elk geval nodig is als u ons deze verstrekt bij het openen van een klantenrekening. Welke gegevens nodig zijn om een rekening te openen, vindt u in het invoermasker van het desbetreffende formulier op onze website.

Een verwijdering van uw klantenrekening is te allen tijde mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar het hierboven vermelde adres van de verantwoordelijke persoon. Na het wissen van uw klantenaccount worden uw gegevens gewist, mits alle overeenkomsten die via deze account zijn gesloten volledig zijn afgehandeld, er geen wettelijke bewaartermijnen zijn die daartegen indruisen en er van onze kant geen gerechtvaardigd belang bestaat om de gegevens te blijven bewaren.

7) Gebruik van klantgegevens voor direct-marketingdoeleinden

7.1 Abonneren op onze e-mail nieuwsbrief

Als u zich abonneert op onze e-mail nieuwsbrief, sturen wij u regelmatig informatie over onze aanbiedingen. De enige verplichte informatie voor het versturen van de nieuwsbrief is uw e-mailadres. Het verstrekken van verdere gegevens is vrijwillig en wordt gebruikt om u persoonlijk aan te spreken. Voor het versturen van de nieuwsbrief gebruiken wij de zogenaamde double opt-in procedure, die ervoor zorgt dat u alleen nieuwsbrieven ontvangt als u uw toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief uitdrukkelijk hebt bevestigd door te klikken op een verificatielink die naar het opgegeven e-mailadres wordt gestuurd.

Door de bevestigingslink te activeren, geeft u ons toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. een GDPR. Wij slaan het door uw Internet Service Provider (ISP) ingevoerde IP-adres en de datum en het tijdstip van registratie op om later eventueel misbruik van uw e-mailadres te kunnen opsporen. De gegevens die wij verzamelen wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief worden strikt gebruikt voor het beoogde doel.

U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief via de daartoe in de nieuwsbrief opgenomen link of door een overeenkomstig bericht te sturen naar de in het begin genoemde verantwoordelijke persoon. Na afmelding wordt uw e-mailadres onmiddellijk uit onze nieuwsbriefdistributielijst verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden uw gegevens te gebruiken voor andere doeleinden die wettelijk zijn toegestaan en waarover wij u in deze verklaring informeren.

7.2 Verzenden van de e-mail nieuwsbrief naar bestaande klanten

Als u ons uw e-mailadres hebt verstrekt bij de aankoop van goederen of diensten, kunnen wij u periodiek per e-mail aanbiedingen sturen voor soortgelijke goederen of diensten als die welke u reeds in ons assortiment hebt gekocht. Daartoe moeten wij, overeenkomstig § 7, lid 7 3 UWG, hoeven wij geen aparte toestemming van u te krijgen. In dit verband vindt de gegevensverwerking uitsluitend plaats op basis van ons gerechtvaardigd belang bij gepersonaliseerde directe reclame overeenkomstig art. 6 lid. 1 lit. f GDPR. Als u in eerste instantie bezwaar hebt gemaakt tegen het gebruik van uw e-mailadres voor dit doel, zullen wij u geen e-mails sturen.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw e-mailadres voor de bovengenoemde reclamedoeleinden door de in het begin genoemde verantwoordelijke persoon hiervan op de hoogte te stellen. U maakt alleen transmissiekosten volgens de basistarieven. Na ontvangst van uw bezwaar wordt het gebruik van uw e-mailadres voor reclamedoeleinden onmiddellijk gestaakt.

7.3 Rapidmail

Onze e-mailnieuwsbrieven worden verzonden via deze provider: rapidmail GmbH, Wentzingerstraße 21, 79106 Freiburg, Duitsland.

Op basis van ons legitieme belang in effectieve en gebruiksvriendelijke nieuwsbriefmarketing delen wij de gegevens die u verstrekt wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. f GDPR. Art. 6 para. 1 lit. f GDPR aan deze provider, zodat hij de verzending van de nieuwsbrief namens ons kan overnemen.

Behoudens uw uitdrukkelijke toestemming conform Art. Art. 6 para. 1 lit. a GDPR voert de aanbieder ook een statistische evaluatie uit van het succes van nieuwsbriefcampagnes met behulp van webbakens of trackingpixels in de verzonden e-mails, waarmee openingspercentages en specifieke interacties met de inhoud van de nieuwsbrief kunnen worden gemeten. Informatie over het eindapparaat (bijv. tijdstip van toegang, IP-adres, browsertype en besturingssysteem) wordt ook verzameld en geanalyseerd, maar niet samengevoegd met andere gegevensverzamelingen.
U kunt uw toestemming voor het volgen van nieuwsbrieven te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst.

We hebben een contract voor orderverwerking gesloten met de provider, dat de gegevens van onze websitebezoekers beschermt en openbaarmaking aan derden verbiedt.

8) Gegevensverwerking voor orderafhandeling

8.1 Voor zover noodzakelijk voor de afwikkeling van de overeenkomst voor leverings- en betalingsdoeleinden, worden de door ons verzamelde persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO aan de opdrachtgevende vervoersonderneming en de opdrachtgevende kredietinstelling.

Voor zover wij u op basis van een overeenkomst updates voor goederen met digitale elementen of voor digitale producten verschuldigd zijn, verwerken wij de door u bij de bestelling verstrekte contactgegevens (naam, adres, e-mailadres) om u in het kader van onze wettelijke informatieplichten conform art. 6 lid 6 sub a) te informeren. 1 lit. c DSGVO via passende communicatiemiddelen (bv. per post of e-mail) binnen de wettelijk bepaalde termijn persoonlijk op de hoogte te brengen van komende updates. Uw contactgegevens worden uitsluitend gebruikt om u op de hoogte te brengen van updates die wij u verschuldigd zijn en worden daartoe alleen door ons verwerkt voor zover dit noodzakelijk is voor de desbetreffende informatie.

Voor de afwikkeling van uw bestelling werken wij ook samen met de volgende dienstverlener(s), die ons geheel of gedeeltelijk ondersteunen bij de uitvoering van gesloten overeenkomsten. Bepaalde persoonsgegevens worden aan deze dienstverleners doorgegeven in overeenstemming met de volgende informatie.

8.2 Doorgifte van persoonsgegevens aan verzenddienstverleners

- DACHSER SE

We gebruiken de volgende leverancier als onze transportdienstverlener: DACHSER SE, Logistiek Centrum München, Europese Logistiek, Zamilastraße 11,81677 München, Duitsland.

Wij verstrekken uw e-mailadres en/of telefoonnummer in overeenstemming met art. 6 par. 1 lit. a GDPR vóór de levering van de goederen met het oog op het coördineren van een leveringsdatum of voor kennisgeving van levering aan de leverancier, op voorwaarde dat u hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven tijdens het bestelproces. Anders zal voor de levering in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. b GDPR geven we alleen de naam van de ontvanger en het afleveradres door aan de provider. De informatie wordt alleen doorgegeven voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van de goederen. In dit geval is voorafgaande afstemming van de leveringsdatum met de leverancier of kennisgeving van levering niet mogelijk.

Toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden ingetrokken bij de hierboven genoemde verwerkingsverantwoordelijke of bij de aanbieder.
- Duitse Post

We gebruiken de volgende provider als onze transportdienstverlener: Deutsche Post AG, Charles-de-Gaulle-Straße 20, 53113 Bonn, Duitsland

Wij verstrekken uw e-mailadres en/of telefoonnummer in overeenstemming met art. 6 par. 1 lit. a GDPR vóór de levering van de goederen met het oog op het coördineren van een leveringsdatum of voor kennisgeving van levering aan de leverancier, op voorwaarde dat u hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven tijdens het bestelproces. Anders zal voor de levering in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. b GDPR geven we alleen de naam van de ontvanger en het afleveradres door aan de provider. De informatie wordt alleen doorgegeven voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van de goederen. In dit geval is voorafgaande afstemming van de leveringsdatum met de leverancier of kennisgeving van levering niet mogelijk.

Toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden ingetrokken bij de hierboven genoemde verwerkingsverantwoordelijke of bij de aanbieder.
- DHL

We gebruiken de volgende provider als onze transportdienstverlener: DHL Paket GmbH, Sträßchensweg 10, 53113 Bonn, Duitsland

Wij verstrekken uw e-mailadres en/of telefoonnummer in overeenstemming met art. 6 par. 1 lit. a GDPR vóór de levering van de goederen met het oog op het coördineren van een leveringsdatum of voor kennisgeving van levering aan de leverancier, op voorwaarde dat u hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven tijdens het bestelproces. Anders zal voor de levering in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. b GDPR geven we alleen de naam van de ontvanger en het afleveradres door aan de provider. De informatie wordt alleen doorgegeven voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van de goederen. In dit geval is voorafgaande afstemming van de leveringsdatum met de leverancier of kennisgeving van levering niet mogelijk.

Toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden ingetrokken bij de hierboven genoemde verwerkingsverantwoordelijke of bij de aanbieder.

8.3 Gebruik van betalingsdienstaanbieders (betalingsdiensten)

- Klarna

Op deze website zijn een of meer online betaalmethoden van de volgende aanbieder beschikbaar: Klarna Bank AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden

Als je een betaalmethode van de aanbieder selecteert waarvoor je een vooruitbetaling doet (zoals creditcardbetaling), worden de betalingsgegevens die je tijdens het bestelproces verstrekt (waaronder naam, adres, bank- en betaalkaartgegevens, valuta en transactienummer) en informatie over de inhoud van je bestelling doorgegeven aan de aanbieder in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a GDPR. 1 lit. b DSGVO doorgegeven. In dit geval worden uw gegevens alleen doorgegeven ten behoeve van de betalingsverwerking met de aanbieder en alleen voor zover dit voor dit doel noodzakelijk is.

Als u een betaalmethode selecteert waarbij de aanbieder een vooruitbetaling doet (zoals aankoop op factuur of op afbetaling of automatische incasso), wordt u tijdens het bestelproces ook gevraagd bepaalde persoonlijke gegevens te verstrekken (voor- en achternaam, straat, huisnummer, postcode, plaats, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, eventueel gegevens over een alternatieve betaalmethode).

Om ons legitieme belang bij het bepalen van de solvabiliteit van onze klanten te waarborgen, verwerken we deze gegevens in overeenstemming met art. 6 lid. 1 lit. f GDPR aan de aanbieder ten behoeve van een kredietcontrole. Op basis van de door u verstrekte persoonlijke gegevens en andere gegevens (zoals winkelmandje, factuurbedrag, bestelgeschiedenis, betaalervaring) controleert de aanbieder of de door u geselecteerde betaaloptie kan worden toegekend met betrekking tot betalings- en/of debiteurenrisico's.

Naast de interne criteria voor aanbieders in overeenstemming met Art. 6 Paragraaf. 1 lit. f GDPR wordt ook identiteits- en kredietwaardigheidsinformatie van de volgende kredietbureaus opgenomen:

https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/juridisch/termen/0/nl_nl/credit_rating_agencies

Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden (zogenaamde scorewaarden) bevatten. Voor zover de scorewaarden in het resultaat van het kredietrapport zijn opgenomen, berusten zij op een wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische procedure. De berekening van de scorewaarden omvat, maar is niet beperkt tot, adresgegevens.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door een bericht te sturen naar ons of naar de aanbieder. De aanbieder kan echter nog steeds gemachtigd zijn om uw persoonsgegevens te verwerken als dit noodzakelijk is om betalingen te verwerken in overeenstemming met het contract.
- Paypal

Op deze website zijn een of meer online betaalmethoden van de volgende aanbieder beschikbaar: PayPal (Europa) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg.

Als u een betaalmethode selecteert van de aanbieder waarvoor u vooruitbetaalt, worden de betalingsgegevens die u tijdens het bestelproces verstrekt (waaronder naam, adres, bank- en betaalkaartgegevens, valuta en transactienummer) evenals informatie over de inhoud van uw bestelling doorgegeven aan de aanbieder in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a GDPR. 1 lit. b DSGVO doorgegeven. In dit geval worden uw gegevens alleen doorgegeven ten behoeve van de betalingsverwerking met de aanbieder en alleen voor zover dit voor dit doel noodzakelijk is.

Als u een betaalmethode selecteert waarbij wij vooruitbetalen, wordt u tijdens het bestelproces ook gevraagd bepaalde persoonlijke gegevens te verstrekken (voor- en achternaam, straat, huisnummer, postcode, plaats, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer en, indien van toepassing, gegevens over een alternatief betaalmiddel).

Om ons legitieme belang bij het bepalen van uw solvabiliteit in dergelijke gevallen te waarborgen, verwerken we deze gegevens in overeenstemming met art. 6 lid. 1 lit. f GDPR aan de aanbieder ten behoeve van een kredietcontrole. Op basis van de door u verstrekte persoonlijke gegevens en andere gegevens (zoals winkelmandje, factuurbedrag, bestelgeschiedenis, betaalervaring) controleert de aanbieder of de door u geselecteerde betaaloptie kan worden toegekend met betrekking tot betalings- en/of debiteurenrisico's.

Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden (zogenaamde scorewaarden) bevatten. Voor zover de scorewaarden in het resultaat van het kredietrapport zijn opgenomen, berusten zij op een wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische procedure. De berekening van de scorewaarden omvat, maar is niet beperkt tot, adresgegevens.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door een bericht te sturen naar ons of naar de aanbieder. De aanbieder kan echter nog steeds gemachtigd zijn om uw persoonsgegevens te verwerken als dit noodzakelijk is om betalingen te verwerken in overeenstemming met het contract.

8.4 Wij behouden ons het recht voor om uw gegevens door te geven aan de incassodienstverlener Klarna Bank AB (publ) Chausseestrasse 117 10115 Berlijn als onze betalingsvordering ondanks een eerdere aanmaning niet is voldaan. In dit geval wordt de schuld direct geïnd door de incassodienstverlener.

De overdracht van uw gegevens dient de uitvoering van het contract in overeenstemming met Art. 6 para. 1 S. 1 lit. b GDPR en de bescherming van onze doorslaggevende legitieme belangen in de effectieve handhaving van onze betalingsvordering in overeenstemming met Art. 6 para. 1 GDPR. 1 S. 1 lit. f GDPR.

9) Webanalysediensten

Google Analytics 4

Deze website maakt gebruik van Google Analytics 4, een webanalysedienst van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"), waarmee uw gebruik van onze website kan worden geanalyseerd.

Standaard worden er 4 cookies ingesteld door Google Analytics wanneer u de website bezoekt. Deze cookies worden opgeslagen als kleine tekstmodules op uw eindapparaat en verzamelen bepaalde informatie. De reikwijdte van deze informatie omvat ook uw IP-adres, dat echter door Google wordt verkort met de laatste cijfers om een directe persoonlijke verwijzing uit te sluiten.

De informatie wordt overgebracht naar de servers van Google en daar verwerkt. Doorgifte aan Google LLC, gevestigd in de Verenigde Staten, is ook mogelijk.

Google gebruikt de namens ons verzamelde informatie om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de website-activiteit voor ons samen te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Het verkorte IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. De gegevens die worden verzameld als onderdeel van het gebruik van Google Analytics 4 worden opgeslagen voor een periode van twee maanden en daarna verwijderd.

Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van cookies op het gebruikte eindapparaat, vinden alleen plaats als u ons hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Art. 6 para. 1 lit. een GDPR hebben toegekend.
Zonder uw toestemming wordt Google Analytics 4 niet gebruikt tijdens uw bezoek aan onze website. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om uw recht op annulering uit te oefenen, dient u deze service te deactiveren met behulp van de "cookie consent tool" op de website.

We hebben een contract voor orderverwerking afgesloten met Google, dat de bescherming van de gegevens van onze websitebezoekers waarborgt en ongeoorloofde verstrekking aan derden verbiedt.

Meer juridische informatie over Google Analytics 4 is te vinden op https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de en op https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

Demografische kenmerken
Google Analytics 4 gebruikt de speciale functie "demografische kenmerken" en kan hiermee statistieken maken die uitspraken doen over de leeftijd, het geslacht en de interesses van websitebezoekers. Dit gebeurt door het analyseren van advertenties en informatie van externe aanbieders. Hierdoor kunnen doelgroepen worden geïdentificeerd voor marketingactiviteiten. De verzamelde gegevens kunnen echter niet worden toegewezen aan een specifieke persoon en worden na een opslagperiode van twee maanden verwijderd.

Google-signalen
Als uitbreiding op Google Analytics 4 kan Google Signals op deze website worden gebruikt om apparaatoverschrijdende rapporten te genereren. Als u gepersonaliseerde advertenties hebt geactiveerd en uw apparaten hebt gekoppeld aan uw Google-account, kan Google, mits u toestemming geeft voor het gebruik van Google Analytics in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. f GDPR, uw persoonlijke gegevens voor dit doel gebruiken. Art. 6 para. 1 lit. een GDPR om je gebruiksgedrag op verschillende apparaten te analyseren en databasemodellen te maken, ook voor cross-device conversies. We ontvangen geen persoonlijke gegevens van Google, alleen statistieken. Als u de apparaatoverkoepelende analyse wilt stoppen, kunt u de functie "Gepersonaliseerde advertenties" uitschakelen in de instellingen van uw Google-account. Volg de instructies op deze pagina: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de Meer informatie over Google Signals is te vinden op de volgende link: https://support.google.com/analytics/answer/7532985?hl=de

GebruikersID's
Als uitbreiding op Google Analytics 4 kan de functie "UserIDs" worden gebruikt op deze website. Als u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van Google Analytics 4 acc. Art. 6 para. 1 lit. een GDPR, een account hebt ingesteld op deze website en met dit account inlogt op verschillende apparaten, kunnen uw activiteiten, waaronder conversies, worden geanalyseerd op verschillende apparaten.

Voor gegevensoverdrachten naar de VS heeft de provider zich aangesloten bij het EU-VS Data Privacy Framework, dat naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

10) Retargeting/remarketing en het bijhouden van conversies

10.1 Google Ads conversietracking

Deze website maakt gebruik van het online advertentieprogramma "Google Ads" en binnen het kader van Google Ads de conversietracking van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"). Wij gebruiken het aanbod van Google Ads om met behulp van reclamemedia (zgn. Google Adwords) op externe websites de aandacht te vestigen op onze aantrekkelijke aanbiedingen. Wij kunnen bepalen hoe succesvol de afzonderlijke reclamemaatregelen zijn in verhouding tot de gegevens van de reclamecampagnes. Ons doel is u reclame te tonen die voor u van belang is, onze website voor u interessanter te maken en een eerlijke berekening van de gemaakte reclamekosten te bereiken.

De cookie voor het bijhouden van conversies wordt ingesteld wanneer een gebruiker klikt op een advertentie die door Google Ads is geplaatst. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Deze cookies verliezen gewoonlijk hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd. Elke Google Ads klant ontvangt een andere cookie. Cookies kunnen dus niet worden getraceerd via de websites van klanten van Google Ads. De informatie die met de conversie-cookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor Google Ads-klanten die voor conversie-tracering hebben gekozen. Klanten leren het totale aantal gebruikers kennen die op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Zij ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. In het kader van het gebruik van Google Ads kunnen persoonsgegevens ook worden doorgegeven aan de servers van Google LLC. in de Verenigde Staten.

Details over de verwerking die door Google Ads Conversion Tracking in gang wordt gezet en over de manier waarop Google met gegevens van websites omgaat, zijn hier te vinden: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van cookies voor het uitlezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons hiervoor toestemming hebt gegeven in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a GDPR. 1 lit. een DSGVO uw uitdrukkelijke toestemming hiervoor heeft gegeven. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door deze dienst in de "Cookie Consent Tool" op de website te deactiveren.

U kunt ook permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies door Google Ads Conversion Tracking door het downloaden en installeren van de Google browser plug-in beschikbaar op de volgende link:
https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de

Wij wijzen u erop dat bepaalde functies van deze website mogelijk niet beschikbaar zijn of beperkt kunnen worden indien u het gebruik van cookies heeft uitgeschakeld.
Het privacybeleid van Google kan hier worden bekeken: https://www.google.de/policies/privacy/

Voor gegevensoverdrachten naar de VS heeft de provider zich aangesloten bij het EU-VS Data Privacy Framework, dat naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

10.2 Google Marketing Platform

Deze website maakt gebruik van het online marketinginstrument Google Marketing Platform van de exploitant Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("GMP").

GMP gebruikt cookies om advertenties weer te geven die relevant zijn voor gebruikers, om rapporten over campagneprestaties te verbeteren, of om te voorkomen dat een gebruiker dezelfde advertenties meer dan eens te zien krijgt. Google gebruikt een cookie-ID om te registreren welke advertenties in welke browser worden weergegeven en kan zo voorkomen dat ze meer dan eens worden weergegeven. Bovendien kan GMP cookie-ID's gebruiken om conversies in verband met advertentie-aanvragen te volgen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een gebruiker een advertentie van GMP ziet en later, met dezelfde browser, de website van de adverteerder bezoekt en een aankoop doet op die website. Volgens Google bevatten GMP-cookies geen persoonlijk identificeerbare informatie.
Door de gebruikte marketingtools brengt uw browser automatisch een rechtstreekse verbinding tot stand met de server van Google.

Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die Google verzamelt door het gebruik van dit hulpmiddel en informeren u daarom naar ons weten als volgt: Door de integratie van GMP ontvangt Google de informatie dat u het betreffende deel van onze website hebt opgeroepen of op een advertentie van ons hebt geklikt. Als u geregistreerd bent bij een Google-dienst, kan Google het bezoek toewijzen aan uw account. Zelfs als u niet bij Google bent geregistreerd of niet hebt ingelogd, bestaat de mogelijkheid dat de provider uw IP-adres achterhaalt en opslaat. In het kader van het gebruik van GMP kunnen persoonsgegevens ook worden doorgegeven aan de servers van Google LLC. in de Verenigde Staten.

Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van cookies voor het uitlezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons hiervoor toestemming hebt gegeven in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a GDPR. 1 lit. een DSGVO uw uitdrukkelijke toestemming hiervoor heeft gegeven. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door deze dienst in de "Cookie Consent Tool" op de website te deactiveren.

Voor gegevensoverdrachten naar de VS heeft de provider zich aangesloten bij het EU-VS Data Privacy Framework, dat naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

U kunt het privacybeleid van GMP by Google hier vinden: https://www.google.de/policies/privacy/

11) Pagina functionaliteiten

11.1 YouTube

Deze website maakt gebruik van plugins om video's van de volgende aanbieder weer te geven en af te spelen: Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland.

Gegevens kunnen ook worden doorgegeven aan: Google LLC, VS

Wanneer je een pagina op onze website opent die een dergelijke plugin bevat, maakt je browser een directe verbinding met de servers van de provider om de plugin te laden. Bepaalde informatie, waaronder je IP-adres, wordt doorgegeven aan de provider.

Als het afspelen van ingesloten video's wordt gestart via de plugin, gebruikt de aanbieder ook cookies om informatie over gebruikersgedrag te verzamelen, afspeelstatistieken samen te stellen en misbruik te voorkomen.

Als u tijdens uw bezoek aan de site bent aangemeld bij een gebruikersaccount bij de provider, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen wanneer u op een video klikt. Als je niet aan je account gekoppeld wilt worden, moet je uitloggen voordat je op de afspeelknop klikt.

Alle bovengenoemde verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van cookies voor het uitlezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, vinden alleen plaats als u ons hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Art. 6 para. 1 lit. een GDPR hebben toegekend. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment met werking voor de toekomst intrekken door deze service te deactiveren via de "cookie consent tool" op de website.

Voor gegevensoverdrachten naar de VS heeft de provider zich aangesloten bij het EU-VS Data Privacy Framework, dat naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

11.2 Google Maps

Deze website maakt gebruik van een online kaartendienst van de volgende provider: Google Maps (API) van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google").

Google Maps is een webdienst voor de weergave van interactieve (land)kaarten om geografische informatie visueel weer te geven. Door gebruik te maken van deze dienst krijgt u onze locatie te zien en wordt een eventuele reis gemakkelijker gemaakt.

Reeds bij het oproepen van de subpagina's waarin de kaart van Google Maps is geïntegreerd, wordt informatie over uw gebruik van onze website (zoals uw IP-adres) doorgegeven aan servers van Google en daar opgeslagen; dit kan ook leiden tot een overdracht aan de servers van Google LLC. in de Verenigde Staten. Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount aanbiedt waarmee u bent ingelogd of dat er een gebruikersaccount bestaat. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens rechtstreeks aan uw account toegewezen. Als u niet wilt dat de opdracht met uw profiel bij Google, moet u uitloggen voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens op (zelfs voor gebruikers die niet zijn ingelogd) als gebruiksprofielen en evalueert deze.

De verzameling, opslag en evaluatie worden uitgevoerd overeenkomstig Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO op grond van het rechtmatige belang van Google bij de weergave van gepersonaliseerde reclame, marktonderzoek en/of het op de behoeften afgestemde ontwerp van Google-websites. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, en om dit recht uit te oefenen moet u contact opnemen met Google. Indien u niet akkoord gaat met de toekomstige overdracht van uw gegevens aan Google in het kader van het gebruik van Google Maps, bestaat ook de mogelijkheid om de webdienst van Google Maps volledig uit te schakelen door het uitschakelen van de toepassing JavaScript in uw browser. Google Maps en dus ook de kaartweergave op deze website kunnen dan niet worden gebruikt.

Voor zover wettelijk noodzakelijk, hebben wij uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. een DSGVO verkregen. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Om uw recht op herroeping uit te oefenen, volgt u de hierboven beschreven procedure voor het maken van bezwaar.

Voor gegevensoverdrachten naar de VS heeft de provider zich aangesloten bij het EU-VS Data Privacy Framework, dat naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

11.3 Google Web Fonts

Deze site gebruikt zogenaamde webfonts van de volgende aanbieder voor de gestandaardiseerde weergave van fonts: Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland.

Wanneer je een pagina oproept, laadt je browser de vereiste webfonts in de cache van je browser om teksten en fonts correct weer te geven en maakt hij een directe verbinding met de servers van de provider. Bepaalde browserinformatie, waaronder uw IP-adres, wordt doorgegeven aan de provider.

Gegevens kunnen ook worden doorgegeven aan: Google LLC, VS

De verwerking van persoonsgegevens in het kader van het tot stand brengen van een verbinding met de aanbieder van de lettertypes geschiedt alleen indien u ons daarvoor uw toestemming verleent overeenkomstig Art. 6 Para. 1 lit. een DSGVO uw uitdrukkelijke toestemming hiervoor heeft gegeven. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment met werking voor de toekomst intrekken door deze service te deactiveren via de "cookie consent tool" op de website. Als je browser geen webfonts ondersteunt, wordt een standaardlettertype van je computer gebruikt.

Voor gegevensoverdrachten naar de VS heeft de provider zich aangesloten bij het EU-VS Data Privacy Framework, dat naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming garandeert op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

12) Gereedschap en diversen

Hulpmiddel voor cookietoestemming

Deze website maakt gebruik van een zogenaamde "cookietoestemmingstool" om effectieve toestemming van de gebruiker te verkrijgen voor cookies en op cookies gebaseerde toepassingen waarvoor toestemming is vereist. De "Cookie Consent Tool" wordt aan gebruikers getoond in de vorm van een interactieve gebruikersinterface wanneer ze een pagina openen, waar ze toestemming kunnen geven voor bepaalde cookies en/of op cookies gebaseerde toepassingen door een vakje aan te vinken. Door de tool te gebruiken, worden alle cookies/diensten waarvoor toestemming is vereist alleen geladen als de betreffende gebruiker de bijbehorende toestemming geeft door het vakje aan te vinken. Dit zorgt ervoor dat dergelijke cookies alleen op het eindapparaat van de gebruiker worden geplaatst als hiervoor toestemming is gegeven.

De tool plaatst technisch noodzakelijke cookies om uw cookievoorkeuren op te slaan. Persoonlijke gebruikersgegevens worden in deze context niet verwerkt.

Als in individuele gevallen persoonlijke gegevens (zoals het IP-adres) worden verwerkt voor het opslaan, toewijzen of vastleggen van cookie-instellingen, gebeurt dit in overeenstemming met art. 6 par. 1 lit. f GDPR. 1 lit. f GDPR op basis van ons legitieme belang bij een wettelijk compliant, gebruikersspecifiek en gebruiksvriendelijk toestemmingsbeheer voor cookies en daarmee bij een wettelijk compliant ontwerp van onze website.

Een andere rechtsgrondslag voor de verwerking is Art. 6 para. 1 lit. c GDPR. Als verwerkingsverantwoordelijke zijn wij wettelijk verplicht om het gebruik van technisch onnodige cookies afhankelijk te maken van de toestemming van de betreffende gebruiker.

Waar nodig hebben we een contract voor orderverwerking gesloten met de provider, dat de bescherming van de gegevens van onze websitebezoekers garandeert en ongeoorloofde bekendmaking aan derden verbiedt.

Meer informatie over de operator en de instellingsopties van de cookietoestemmingstool vindt u rechtstreeks in de overeenkomstige gebruikersinterface op onze website.

13) Rechten van de betrokkene

13.1 De toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming kent u de volgende rechten toe (informatie- en interventierechten) ten opzichte van de verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, waarbij wordt verwezen naar de vermelde rechtsgrondslag voor de respectieve uitoefeningsvereisten:

 • Recht op informatie overeenkomstig art. 15 DSGVO;
 • Recht op rectificatie overeenkomstig art. 16 DSGVO;
 • Recht op wissing overeenkomstig artikel 17 DSGVO;
 • Recht op beperking van de verwerking overeenkomstig art. 18 DSGVO;
 • Recht op informatie overeenkomstig artikel 19 van de GDPR;
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig art. 20 DSGVO;
 • Recht om de overeenkomstig artikel 7, lid 7, gegeven toestemming in te trekken. 3 GDPR;
 • Recht om een klacht in te dienen overeenkomstig artikel 77 van de GDPR.

13.2 RECHT OP BEZWAAR

INDIEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN IN HET KADER VAN EEN BELANGENAFWEGING OP BASIS VAN ONS DOORSLAGGEVEND LEGITIEM BELANG, HEBT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DEZE VERWERKING MET WERKING VOOR DE TOEKOMST OP GRONDEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW BIJZONDERE SITUATIE.

INDIEN U GEBRUIK MAAKT VAN UW RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN, ZULLEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETROKKEN GEGEVENS STOPZETTEN. WIJ BEHOUDEN ONS ECHTER HET RECHT VOOR DE VERWERKING VOORT TE ZETTEN INDIEN WIJ DWINGENDE LEGITIEME GRONDEN VOOR VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, GRONDRECHTEN EN FUNDAMENTELE VRIJHEDEN, OF INDIEN DE VERWERKING GEBEURT MET HET OOG OP HET DOEN GELDEN, UITOEFENEN OF VERDEDIGEN VAN RECHTSVORDERINGEN.

INDIEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN MET HET OOG OP DIRECT MARKETING, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS VOOR DERGELIJKE MARKETING. KUNT U HET BEZWAAR UITOEFENEN ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN.

INDIEN U GEBRUIK MAAKT VAN UW RECHT VAN VERZET, ZULLEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETROKKEN GEGEVENS VOOR DIRECT-MARKETINGDOELEINDEN STOPZETTEN.

14) Duur van de opslag van persoonlijke gegevens

De duur van de opslag van persoonsgegevens wordt bepaald op basis van de respectieve rechtsgrondslag, het doel van de verwerking en - indien van toepassing - daarnaast op basis van de respectieve wettelijke bewaartermijn (bijv. bewaartermijnen op grond van de handelswetgeving en de belastingwetgeving).

Bij de verwerking van persoonsgegevens op basis van uitdrukkelijke toestemming overeenkomstig Art. 6 para. 1 lit. a GDPR, worden de betreffende gegevens opgeslagen totdat u uw toestemming intrekt.

Indien er wettelijke bewaartermijnen zijn voor gegevens die vereist zijn in het kader van rechtshandelingen of verplichtingen die vergelijkbaar zijn met rechtshandelingen op grond van artikel 6, lid 6, van de Duitse wet inzake gegevensbescherming, moeten de gegevens worden bewaard. 1 lit. b DSGVO worden deze gegevens na het verstrijken van de bewaartermijnen routinematig gewist, voor zover ze niet meer nodig zijn voor de uitvoering van het contract of het sluiten van het contract en/of er van onze kant geen gerechtvaardigd belang is voor de verdere bewaring.

Bij de verwerking van persoonsgegevens op grond van artikel 6, lid 6 1 lit. f GDPR, worden deze gegevens opgeslagen totdat u uw recht om bezwaar te maken uitoefent in overeenstemming met Art. 21 para. 1 GDPR, tenzij we dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Bij de verwerking van persoonsgegevens met het oog op direct marketing op grond van artikel 6, lid 6 1 lit. f GDPR, worden deze gegevens opgeslagen totdat u uw recht om bezwaar te maken uitoefent in overeenstemming met Art. 21 para. 2 GDPR-oefening.

Tenzij anders aangegeven in de overige informatie over specifieke verwerkingssituaties in deze verklaring, worden opgeslagen persoonsgegevens bovendien gewist wanneer zij niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt.