Voorwaarden voor deelname - vergelijkend onderzoek

1. ORGANISATOR

Mulchmaster-fotowedstrijd is een wedstrijd georganiseerd door MWS Schneidwerkzeuge GmbH & CO. KG Schmalkalden.

2. TOELATING

Deelnemers kunnen alle natuurlijke personen zijn die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en in Duitsland woonachtig zijn. MWS behoudt zich het recht voor om de deelname van individuele personen vanaf het begin te weigeren om een goede reden of om hen op een later tijdstip uit te sluiten van de wedstrijd en ook om de prijs terug te vorderen. Er is sprake van een gegronde reden, bijvoorbeeld in geval van misbruik of fraude (met inbegrip van pogingen daartoe) of andere inbreuken op de deelnemingsvoorwaarden. In zulke gevallen behoudt MWS zich het recht voor om ook achteraf winsten af te wijzen.

3. INHOUD VAN HET VERGELIJKEND ONDERZOEK

Om mee te doen aan de wedstrijd, volg de Mulchmaster Facebook pagina/Instagram pagina, tag @mulchmaster_original op de post van de deelnemer en maak een post met de hashtag #mymulchmaster. De foto moet zelf gefotografeerd zijn en de mulchmaster tonen.
Van 01/11/2022 om 19.00 uur tot 21/11/2022 om 18.45 uur wordt een voorselectie gehouden. De publieke stemming vindt plaats op 22/11/2022. De uitslag van de publieke stemming wordt bekendgemaakt op 22/11/2022 om 20:00 uur. Betaling van de prijs in contanten of overdracht aan andere personen is niet mogelijk.

4. DEELNEMING; VASTSTELLING VAN DE WINST

Iemand doet mee aan de fotowedstrijd door een zelf gefotografeerde foto in te sturen via Facebook of Instagram. De inzendingstermijn voor de fotowedstrijd loopt van 08/09/2022 om 19:00 uur tot 31/10/2022 om 19:00 uur.

Door de Facebookpagina/Instagrampagina te liken en de post te maken, stemt de deelnemer ermee in dat

  • In het geval van winst kan zijn/haar volledige voor- en achternaam worden gepubliceerd op de homepage en sociale kanalen van Mulchmaster om de winnaar te informeren.
  • Zijn/haar volledige naam en adres zullen worden doorgegeven aan het MWS voor identificatie als winnaar door middel van een identiteitskaart.

5. GEGEVENSBESCHERMING

Informatie over gegevensbescherming: De organisator verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van deze wedstrijd en andere marketingmaatregelen op basis van de toestemming van elke deelnemer overeenkomstig art. 6, lid 1a, EU-DSGVO. Meer informatie over gegevensbescherming kan te allen tijde worden geraadpleegd op onze website https://www.mulchmaster.de/datenschutz/.

6. KENNISGEVING VAN DE WINNAARS

De trekking van de winnaar vindt plaats op 22.11.2022 om 20.00 uur. De winnaar wordt onmiddellijk per bericht op de hoogte gebracht.

De winnaar moet uiterlijk op 27.11.2022 met zijn/haar identiteitskaart contact opnemen met MWS om de prijs op te halen/levering te regelen. Anders vervalt de prijs.

7. DEELNEMINGSPERIODE

De wedstrijd begint op 08.09.2022. De uiterste datum voor deelname is 19.00 uur op 31.10.2022.

8. AFWIJZING/WIJZIGING EN VERVROEGDE BEËINDIGING VAN HET VERGELIJKEND ONDERZOEK

De Organisator is niet aansprakelijk voor de beschikbaarheid van de website www.mulchmaster.de. De organisator is evenmin aansprakelijk voor eventuele verzendingsfouten. De organisator behoudt zich het recht voor om de wedstrijd op elk moment, zelfs zonder voorafgaande kennisgeving, geheel of gedeeltelijk voortijdig te beëindigen of het verloop ervan te wijzigen indien de wedstrijd om technische (bv. computervirus, manipulatie van of fouten in software en hardware) of wettelijke redenen niet naar behoren kan worden uitgevoerd.

9. VRIJSTELLING VAN FACEBOOK & INSTAGRAM

Deze wedstrijd is op geen enkele manier verbonden aan, gesponsord, onderschreven of georganiseerd door Facebook of Instagram. De ontvanger van de door de deelnemer verstrekte gegevens is niet Facebook of Instagram, maar de organisator. De deelnemers ontslaan Facebook en Instagram van elke aansprakelijkheid die voortvloeit uit vorderingen in verband met de uitvoering van de wedstrijd (in het bijzonder de publicatie en organisatie ervan). Alle vragen, opmerkingen of klachten over de wedstrijd moeten worden gericht aan de Organisator en niet aan Facebook of Instagram.

10. SLOTBEPALINGEN

Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing. De rechtsgang is uitgesloten.